Oglas prilagođen vama

S nastavkom razvoja tiskanih medija raste i potreba za poboljšanjem komunikacije s različitim ciljnim skupinama na tržištu. Naš marketinški odjel vam stoga ne nudi isključivo zakup oglasnog prostora, već dugoročnu suradnju kroz oglašavanje, sudjelovanje na raznim eventima, kroz nagradne igre, PR objave, te predstavljanje vaših brendova kroz kreativna rješenja i prijedloge urednika naših izdanja. Za sve vaše ideje i sugestije na raspolaganju vam stoji cijeli produkcijski tim, a najvažnije nam je vaše zadovoljstvo.

Vaša želja, naša ...

Image oglasi posljednjih su godina ustupili mjesto individualno koncipiranim oglasnim rješenjima koja imaju daleko veći odaziv kod ciljane publike, što smo prepoznali u ranoj fazi i spremno ponudili našim klijentima. Ovisno o vašim preferencijama, spremni smo maksimalno se prilagoditi vašim željama u okvirima naših mogućnosti i ponuditi vam rješenje koje najbolje odgovara vašem profilu.

Zovite, samo zovite!

Podatke o cijenama oglasnog prostora u našim tiskovinama možete dobiti ovdje (link), a ako želite detaljnije informacije o specijalnim uvjetima koje smo vam u mogućnosti ponuditi, ne oklijevajte poslati upit direktorici marketinga na jasminka.bracanov@mediatop.hr, ili se obratite telefonski na broj +385 1 3778 964.

Cjenici - Price list

Portali

Uvjeti poslovanja

Ugovor o oglašavanju 

Mediatop International sklapa Ugovor o oglašavanju s marketinškim agencijama ili direktnim oglašivačima.

Uvjeti plaćanja

Plaćanje se vrši avansno ili po primitku računa prema datumu dospijeća plaćanja. Plaćanje s odgodom može biti ragulirano Ugovorom o oglašavanju ili uz napomenu na narudžbenici. Plaćanja nakon roka dospijeća navedenog na računu smatraju se zakašnjelim. Na zakašnjela plaćanja obračunavaju se kamate od 15% godišnje.

Ako klijent kasni s plaćanjem 180 dana od dana dospijeća računa, ukupan dug šalje se na ovrhu, nakon dostave opomene pred tužbu.

Avansno plaćanja

Avansnim plaćanjem smatraju se sve uplate koje su izvršene 3 dana prije izlaska magazina u kojem se objavljuje oglas. Popust za avansno plaćanje definiran je Ugovorom o oglašavanju ili narudžbenicom. Uplatu s odobrenim avansnim popustom moguće je izvršiti samo ako u trenutku uplate ne postoje dospjeli neplaćeni računi marketinške agencije ili direktnog klijenta.

Narućivanje i otkazivanje oglasa

Rezervacije za zakup oglasnog prostora zaprimaju se narudžbenicom u pisanom obliku. Rokovi za dostavu narudžbenica regulirani su za svaki magazin posebno, s čime je upoznat klijent. Podaci u narudžbenici trebaju sadržavati sve podatke potrebne za transparentno naručivanje i fakturiranje oglasa. Otkazivanje već naručenih oglasa moguće je zaključno sa zadnjim danom predviđenim za rezervaciju oglasnog prostora, osim ako je drugačije regulirano Ugovorom o oglašavanju. Ako klijent/medijska agencija i nakon roka predviđenog za otkazivanje želi otkazati objavu, to je moguće jedino ako magazin u kojem je oglas smješten nije već otisnut, s time da je klijent dužan platiti punu neto cijenu oglasa kao da je oglas doista objavljen. Oglašivači i posrednici u oglašavanju odgovorni su za to da sadržaj oglasa bude u skladu s pravilnikom o oglašavanju. Mediatop International zadržava pravo odbiti objavu oglasa ako sadržaj oglasa nije u skladu sa zakonskim normama. Ako naručitelj tijekom otkaznog roka ne izvrši obveze preuzete Ugovorom o oglašavanju, dužan je tvrtci Mediatop International isplatiti naknadu u punoj vrijednosti pozicijskih oglasa utvrđenu cjenikom. Ako Ugovor nije ispunjen, odnosno ako oglašivač ili agencija ne naruči objavu oglasa u količini određenoj Ugovorom, oni gube pravo na količinski popust. U tom slučaju Mediatop International zadržava pravo na obračunavanje razlike veće od odobrenog popusta.

Izrada oglasa

Cijena izrade oglasa naplaćuje se ovisno o dimenzijama prema važećem cjeniku na zahtjev dostupnom klijentu.

Reklamacije

Reklamacije se prihvaćaju isključivo u pisanom obliku i to najkasnije osam (8) dana od datuma izlaska magazina.